CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN

Ngày đăng: 18/09/2014 22:40:24

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên có 23 giảng viên cơ hữu gồm: 01 Giáo sư, Tiến sỹ; 05 Phó giáo sư, Tiến sĩ; 05 Tiến sĩ; 12 Thạc sĩ; các thầy giáo, cô giáo có lòng nhiệt tình, được đào tạo tại các nước có nền kinh tế phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Nga, Rumani, Ba Lan v.v. Các giảng viên của Khoa đều có năng lực giảng dạy tốt, có thể đảm nhiệm giảng dạy cho các hệ đào tạo và bồi dưỡng, nhiệt tình, trách nhiệm và luôn đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng sử dụng các phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm.

Khoa có 3 Bộ môn chuyên môn và 01 Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và bồi dưỡng ngắn hạn: Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ môn Kinh tế và Quản lý địa chính; Bộ môn Kinh doanh Bất động sản; Trung tâm Kinh tế tài nguyên và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, Khoa có tiểu ban Ngành Kinh tế tài nguyên có nhiệm vụ hỗ trợ, chuẩn bị cho việc thành lập Bộ môn Kinh tế tài nguyên.

 

CÁC NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO DO KHOA PHỤ TRÁCH

- Ngành Kinh tế nông nghiệp với 2 chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh doanh nông nghiệp.

- Ngành Bất động sản với 2 chuyên ngành: Kinh doanh bất động sản; Kinh tế bất động sản và Địa chính.

- Ngành Kinh tế tài nguyên với chuyên ngành Kinh tế tài nguyên

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: PGS.TS Vũ Thị Minh (0912170984)

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Minh Ngọc (0912359472)

 

VĂN PHÒNG KHOA

Trợ lý khoa: Cử nhân Nguyễn Lan Hương (0912320708)

Văn thư: Cử nhân Nguyễn Thị Vinh (0936327748)

HỘI ĐỒNG KHOA

TT

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Chức vụ

Nhiệm vụ trong

Hội đồng

1

Hoàng Việt

GS.TS

 

Chủ tịch Hội đồng

2

Vũ Thị Minh

PGS.TS

Trưởng khoa

Uỷ viên

3

Ngô Thị Phương Thảo

TS

Phó Trưởng Bộ môn

Thư ký

4

Nguyễn Minh Ngọc

TS

Phó Trưởng khoa

Uỷ viên

5

Phạm Lan Hương

TS

Trưởng Bộ môn

Uỷ viên

6

Phạm Văn Khôi

PGS.TS

 

Ủy viên

7

Vũ Đình Thắng

PGS.TS

 

Ủy viên

8

Nguyễn Thế Phán

PGS.TS

 

Uỷ viên

9

Trần Quốc Khánh

PGS.TS

 

Uỷ viên