Tuyển sinh ngành Kinh Tế Nông Nghiệp (14/07)

Tuyển sinh ngành Kinh Tế Tài Nguyên (14/07)

 

Tuyển sinh ngành Bất Động Sản (14/07)

NGÀNH ĐÀO TẠO KINH TẾ TÀI NGUYÊN (09/03)

Ngành Kinh tế Tài nguyên là ngành đào tạo mới ở Việt Nam trong khối ngành Kinh tế học, được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo theo Quyết định số 6038/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011

DIỄN VĂN KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP KHOA BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN (24/11)

Hoà chung với các hoạt động sôi nổi trong ngày lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế quốc dân, hôm nay tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên, học viên cao học và NCS hiện đang công tác học tập tại Khoa Bất động sản và KTTN...

Khai giảng khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức Bất động sản khoá 23 (24/11)

Trong dư âm của Lễ hội kỷ niệm 55 năm thành lập Trường đại học Kinh tế quốc dân, 55 năm thành lập Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

Hội thảo khoa học về “Nghiên cứu khoa học và Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kinh tế Tài nguyên đáp ứng nhu cầu xã hội” (21/11)

Hội thảo khoa học về “Nghiên cứu khoa học và Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kinh tế Tài nguyên đáp ứng nhu cầu xã hội”...