LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2015 (TỪ NGÀY 21/9/2015 ĐẾN NGÀY 27/9/2015)

Ngày đăng: 21/09/2015 9:28:16

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 39 NĂM 2015
(Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 27/9/2015)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/9/2015

07h00

Bàn giao sinh viên CTTT K56 đi học Giáo dục quốc phòng tại Học viện hậu cần.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Học viện hậu cần, TT.ĐTTTCLC&POHE và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Sân trước tượng đài

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

07h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (TT.ĐTTX); Thành, Thể, Hằng (V.ĐTSĐH) cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

13h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nhượng, Phương (TT.ĐTTTCLC&POHE); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h30

Lễ trao kỷ niệm chương cho GS. JP. Thiebaut, Chương trình Cao học Việt Bỉ.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Tiên, Trang (P.HTQT), V.ĐTQT và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 22/9/2015

07h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thanh Hương (V.ĐTQT); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Khai giảng lớp đào tạo “Giám đốc điều hành - CEO” tại Bắc Ninh

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng V.QTKD và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hiệp hội DN Nhỏ và Vừa - tỉnh Bắc Ninh

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

13h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 5,6).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Công đoàn); Chi, Hảo, Mai, Nhẫm (P.TCKT); Hà, Ngọc, Phượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (P.QLĐT); Hữu (K.ĐHTC); Thành, Thể (V.ĐTSĐH); Thanh Hương (V.ĐTQT); Lan Hương (V.QTKD);

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Nhóm 5,6 chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Lan Hương (V.QTKD); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 23/9/2015

08h30

Họp Tổ công tác Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên của Tổ công tác Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng  Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng thi Tiếng Anh tương đương trình độ B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho hệ VLVH, hệ LTCĐ, hệ VB2 học tại các đơn vị phối hợp đào tạo.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu (K.ĐHTC); Quang (V.KTKT); Hiếu ( K.QTKD); Hà (K.KHQL); Đức  (V.NHTC); Hà (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB) và Thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng  Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 24/9/2015

08h00

Tọa đàm “Quản lý nhà nước với phát triển khu vực tư nhân”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng K.KHQL và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.TCKT, P.TH và các đồng chí có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 206 Nhà 12

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp triển khai công tác cảnh báo học tập năm học 2014-2015.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo và trợ lý  các đơn vị QLSV (Khoa/Viện); đại diện lãnh đạo các phòng: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TCKT, P.KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng

Phạm Quang Trung

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT

chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp công tác chuẩn bị Lễ trao bằng cho sinh viên Chương trình POHE.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong (Phó Trưởng ban QL CTTT,CLC&POHE), Hà (P.TCCB), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.QTTB, P.TCKT, K.DL&KS và TT.ĐTTT,CLC.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTT CLC&POHE

chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh CTTT, CLC K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TTĐTTT, CLC&POHE

chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 25/9/2015

08h30

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 2,3).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Công đoàn); Chi, Hảo, Mai, Nhẫm (P.TCKT); Hà, Ngọc, Phượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (P.QLĐT); Hữu (K.ĐHTC); Thành, Thể (V.ĐTSĐH); Thanh Hương (V.ĐTQT); Lan Hương (V.QTKD);

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Nhóm 2,3 chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 26/9/2015

09h00

Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (E-MBA và V-MBA) đào tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh.

 

Ban Giám Hiệu, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên         tham gia giảng dạy cho chương trình, các đ/c có giấy mời  và tân học viên  EMBA - VMBA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

17h00

Lễ Khai giảng lớp đào tạo “Giám đốc điều hành - CEO trên địa bàn Thành phố Hà Nội” phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đào tạo tại Viện QTKD.

Ban Giám hiệu, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình, các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 27/9/2015

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 09h30 thứ Sáu, ngày  25/9/2015. Giới thiệu hoạt động phối hợp của Khoa Bảo hiểm với Manulife Việt Nam. Thành phần: Khoa Bảo hiểm và các đồng chí quan tâm. Chủ trì: TS Nguyễn Thị Chính - Trưởng khoa. Địa điểm: phòng họp A Gác 2 Nhà 10. Khoa Bảo hiểm chuẩn bị.

- 08h00-17h00 thứ Bảy, ngày 26/09/2015. Nhập học CTTT, CLC K57. Thành phần: Trung tâm đào tạo tiên tiến Chất lượng cao và POHE. Chủ trì: ThS Đinh Tuấn Dũng. Địa điểm: Phòng 104 Nhà 14.

- 08h00-17h00 Chủ Nhật, ngày 27/09/2015. Nhập học CTTT, CLC K57. Thành phần: Trung tâm đào tạo tiên tiến Chất lượng cao và POHE. Chủ trì: ThS Đinh Tuấn Dũng. Địa điểm: Phòng 104 Nhà 14.

Bảo vệ Luận án

- 17h00 thứ Hai, ngày 21/09/2015: NCS. Nguyễn Thanh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý toàn diện trường đại học URP ứng dụng trong các trường đại học ở Việt Nam - Thử nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 62340405. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.

Ghi chú

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 39 NĂM 2015
(Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 27/9/2015)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/9/2015

07h00

Bàn giao sinh viên CTTT K56 đi học Giáo dục quốc phòng tại Học viện hậu cần.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Học viện hậu cần, TT.ĐTTTCLC&POHE và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Sân trước tượng đài

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

07h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (TT.ĐTTX); Thành, Thể, Hằng (V.ĐTSĐH) cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

13h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nhượng, Phương (TT.ĐTTTCLC&POHE); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h30

Lễ trao kỷ niệm chương cho GS. JP. Thiebaut, Chương trình Cao học Việt Bỉ.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Tiên, Trang (P.HTQT), V.ĐTQT và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 22/9/2015

07h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thanh Hương (V.ĐTQT); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Khai giảng lớp đào tạo “Giám đốc điều hành - CEO” tại Bắc Ninh

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng V.QTKD và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hiệp hội DN Nhỏ và Vừa - tỉnh Bắc Ninh

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

13h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 5,6).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Công đoàn); Chi, Hảo, Mai, Nhẫm (P.TCKT); Hà, Ngọc, Phượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (P.QLĐT); Hữu (K.ĐHTC); Thành, Thể (V.ĐTSĐH); Thanh Hương (V.ĐTQT); Lan Hương (V.QTKD);

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Nhóm 5,6 chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Lan Hương (V.QTKD); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 23/9/2015

08h30

Họp Tổ công tác Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên của Tổ công tác Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng  Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng thi Tiếng Anh tương đương trình độ B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho hệ VLVH, hệ LTCĐ, hệ VB2 học tại các đơn vị phối hợp đào tạo.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu (K.ĐHTC); Quang (V.KTKT); Hiếu ( K.QTKD); Hà (K.KHQL); Đức  (V.NHTC); Hà (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB) và Thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng  Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 24/9/2015

08h00

Tọa đàm “Quản lý nhà nước với phát triển khu vực tư nhân”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng K.KHQL và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.TCKT, P.TH và các đồng chí có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 206 Nhà 12

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp triển khai công tác cảnh báo học tập năm học 2014-2015.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo và trợ lý  các đơn vị QLSV (Khoa/Viện); đại diện lãnh đạo các phòng: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TCKT, P.KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng

Phạm Quang Trung

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT

chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp công tác chuẩn bị Lễ trao bằng cho sinh viên Chương trình POHE.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong (Phó Trưởng ban QL CTTT,CLC&POHE), Hà (P.TCCB), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.QTTB, P.TCKT, K.DL&KS và TT.ĐTTT,CLC.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTT CLC&POHE

chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh CTTT, CLC K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TTĐTTT, CLC&POHE

chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 25/9/2015

08h30

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 2,3).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Công đoàn); Chi, Hảo, Mai, Nhẫm (P.TCKT); Hà, Ngọc, Phượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (P.QLĐT); Hữu (K.ĐHTC); Thành, Thể (V.ĐTSĐH); Thanh Hương (V.ĐTQT); Lan Hương (V.QTKD);

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Nhóm 2,3 chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 26/9/2015

09h00

Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (E-MBA và V-MBA) đào tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh.

 

Ban Giám Hiệu, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên         tham gia giảng dạy cho chương trình, các đ/c có giấy mời  và tân học viên  EMBA - VMBA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

17h00

Lễ Khai giảng lớp đào tạo “Giám đốc điều hành - CEO trên địa bàn Thành phố Hà Nội” phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đào tạo tại Viện QTKD.

Ban Giám hiệu, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình, các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 27/9/2015

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 09h30 thứ Sáu, ngày  25/9/2015. Giới thiệu hoạt động phối hợp của Khoa Bảo hiểm với Manulife Việt Nam. Thành phần: Khoa Bảo hiểm và các đồng chí quan tâm. Chủ trì: TS Nguyễn Thị Chính - Trưởng khoa. Địa điểm: phòng họp A Gác 2 Nhà 10. Khoa Bảo hiểm chuẩn bị.

- 08h00-17h00 thứ Bảy, ngày 26/09/2015. Nhập học CTTT, CLC K57. Thành phần: Trung tâm đào tạo tiên tiến Chất lượng cao và POHE. Chủ trì: ThS Đinh Tuấn Dũng. Địa điểm: Phòng 104 Nhà 14.

- 08h00-17h00 Chủ Nhật, ngày 27/09/2015. Nhập học CTTT, CLC K57. Thành phần: Trung tâm đào tạo tiên tiến Chất lượng cao và POHE. Chủ trì: ThS Đinh Tuấn Dũng. Địa điểm: Phòng 104 Nhà 14.

Bảo vệ Luận án

- 17h00 thứ Hai, ngày 21/09/2015: NCS. Nguyễn Thanh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý toàn diện trường đại học URP ứng dụng trong các trường đại học ở Việt Nam - Thử nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 62340405. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.

Ghi chú

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 39 NĂM 2015
(Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 27/9/2015)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/9/2015

07h00

Bàn giao sinh viên CTTT K56 đi học Giáo dục quốc phòng tại Học viện hậu cần.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Học viện hậu cần, TT.ĐTTTCLC&POHE và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Sân trước tượng đài

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

07h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (TT.ĐTTX); Thành, Thể, Hằng (V.ĐTSĐH) cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

13h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nhượng, Phương (TT.ĐTTTCLC&POHE); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h30

Lễ trao kỷ niệm chương cho GS. JP. Thiebaut, Chương trình Cao học Việt Bỉ.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Tiên, Trang (P.HTQT), V.ĐTQT và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B Gác 2 Nhà 10

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 22/9/2015

07h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thanh Hương (V.ĐTQT); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Khai giảng lớp đào tạo “Giám đốc điều hành - CEO” tại Bắc Ninh

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng V.QTKD và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hiệp hội DN Nhỏ và Vừa - tỉnh Bắc Ninh

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

13h30

Thi phỏng vấn Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao K57

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Giảng đường D, D2

TT.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 5,6).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Công đoàn); Chi, Hảo, Mai, Nhẫm (P.TCKT); Hà, Ngọc, Phượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (P.QLĐT); Hữu (K.ĐHTC); Thành, Thể (V.ĐTSĐH); Thanh Hương (V.ĐTQT); Lan Hương (V.QTKD);

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Nhóm 5,6 chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 8).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hảo (P.TCKT); Dũng (P.TH); Lan Hương (V.QTKD); cùng các đ/c thư ký Tổ công tác

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 23/9/2015

08h30

Họp Tổ công tác Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên của Tổ công tác Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực theo Quyết định số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 8/6/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng  Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng thi Tiếng Anh tương đương trình độ B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho hệ VLVH, hệ LTCĐ, hệ VB2 học tại các đơn vị phối hợp đào tạo.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lâm, Hữu (K.ĐHTC); Quang (V.KTKT); Hiếu ( K.QTKD); Hà (K.KHQL); Đức  (V.NHTC); Hà (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Trung (P.QTTB) và Thư ký tổng hợp.

Phó Hiệu trưởng  Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 24/9/2015

08h00

Tọa đàm “Quản lý nhà nước với phát triển khu vực tư nhân”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng K.KHQL và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.TCKT, P.TH và các đồng chí có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 206 Nhà 12

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp triển khai công tác cảnh báo học tập năm học 2014-2015.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo và trợ lý  các đơn vị QLSV (Khoa/Viện); đại diện lãnh đạo các phòng: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TCKT, P.KT&ĐBCLGD.

Phó Hiệu trưởng

Phạm Quang Trung

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT

chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp công tác chuẩn bị Lễ trao bằng cho sinh viên Chương trình POHE.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dong (Phó Trưởng ban QL CTTT,CLC&POHE), Hà (P.TCCB), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.QTTB, P.TCKT, K.DL&KS và TT.ĐTTT,CLC.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTT CLC&POHE

chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh CTTT, CLC K57.

Đ/c Trung (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/9/2015 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Trung

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TTĐTTT, CLC&POHE

chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 25/9/2015

08h30

Báo cáo công việc sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thu chi nội bộ của trường ĐH KTQD (nhóm 2,3).

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Công đoàn); Chi, Hảo, Mai, Nhẫm (P.TCKT); Hà, Ngọc, Phượng (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (P.QLĐT); Hữu (K.ĐHTC); Thành, Thể (V.ĐTSĐH); Thanh Hương (V.ĐTQT); Lan Hương (V.QTKD);

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Nhóm 2,3 chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 26/9/2015

09h00

Lễ Khai giảng Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (E-MBA và V-MBA) đào tạo tại Viện Quản trị Kinh doanh.

 

Ban Giám Hiệu, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên         tham gia giảng dạy cho chương trình, các đ/c có giấy mời  và tân học viên  EMBA - VMBA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

17h00

Lễ Khai giảng lớp đào tạo “Giám đốc điều hành - CEO trên địa bàn Thành phố Hà Nội” phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đào tạo tại Viện QTKD.

Ban Giám hiệu, đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình, các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 27/9/2015

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 09h30 thứ Sáu, ngày  25/9/2015. Giới thiệu hoạt động phối hợp của Khoa Bảo hiểm với Manulife Việt Nam. Thành phần: Khoa Bảo hiểm và các đồng chí quan tâm. Chủ trì: TS Nguyễn Thị Chính - Trưởng khoa. Địa điểm: phòng họp A Gác 2 Nhà 10. Khoa Bảo hiểm chuẩn bị.

- 08h00-17h00 thứ Bảy, ngày 26/09/2015. Nhập học CTTT, CLC K57. Thành phần: Trung tâm đào tạo tiên tiến Chất lượng cao và POHE. Chủ trì: ThS Đinh Tuấn Dũng. Địa điểm: Phòng 104 Nhà 14.

- 08h00-17h00 Chủ Nhật, ngày 27/09/2015. Nhập học CTTT, CLC K57. Thành phần: Trung tâm đào tạo tiên tiến Chất lượng cao và POHE. Chủ trì: ThS Đinh Tuấn Dũng. Địa điểm: Phòng 104 Nhà 14.

Bảo vệ Luận án

- 17h00 thứ Hai, ngày 21/09/2015: NCS. Nguyễn Thanh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý toàn diện trường đại học URP ứng dụng trong các trường đại học ở Việt Nam - Thử nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 62340405. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.

Ghi chú