CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 29/07/2015 14:38:59

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ TUYỂN DỤNG CHO SINH VIÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ MARKETING

 

Được sự đồng ý của lãnh đạo trường Đại học kinh tế Quốc dân, Tập đoàn CEN group tổ chức chương trình giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên tại đợt phát bằng 31/7/2015.

Trước đó, vào 15h30 chiều 30/7/2015, sau chương trình tập dượt phát bằng thử Tập đoàn CEN group sẽ giới thiệu về cơ hội nghề nghiệp với sinh viên tại Hội trường A.

Tập đoàn CEN group sẽ trực tiếp nhận sinh viên thực tập, kiến tập, hợp tác ... trong chiều 30/7 và ngày 31/7 tại gian hàng giới thiệu CEN group trước Nhà văn hoá.  

Hãy tham gia chương trình này, vì đây là cơ hội tốt cho sinh viên có thể tìm kiếm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và cả trong quá trình thực tập.