NGÀNH ĐÀO TẠO KINH TẾ TÀI NGUYÊN

Ngày đăng: 09/03/2012 10:48:43

NGÀNH ĐÀO TẠO KINH TẾ TÀI NGUYÊN

Mã ngành: D110107

Khối thi: A và D1

Chế độ ưu tiên: Giảm 01 điểm so với điểm chuẩn vào trường

Giới thiệu: Ngành Kinh tế Tài nguyên là ngành đào tạo mới ở Việt Nam trong khối ngành Kinh tế học, được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo theo Quyết định số 6038/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao về kinh tế và quản lý tài nguyên. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế Tài nguyên đã được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới (như Đại học tổng hợp Massachusetts Amherst, Đại học tổng hợp Sydney…) và phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Kinh tế Tài nguyên có:

- Kiến thức rộng về kinh tế; chuyên sâu về Kinh tế tài nguyên, Quản lý và bảo tồn tài nguyên, Thị trường tài nguyên và Định giá tài nguyên trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

- Có kỹ năng thực hành về Phân tích lợi ích - chi phí sử dụng tài nguyên; Phân tích chính sách tài nguyên, Lập quy hoạch và kế hoạch quản lý sử dụng và bảo tồn nguồn tài nguyên quốc gia; Tổ chức điều tra, đánh giá trữ lượng và chất lượng tài nguyên; Định giá và đánh giá giá trị tài nguyên, Quản lý khai thác, sử dụng và bảo tồn tài nguyên; Giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách và các chương trình, dự án về tài nguyên; có kỹ năng tổ chức công việc theo nhóm và  kỹ năng trình bày một cách khoa học các chủ đề về kinh tế - xã hội.

- Có khả năng làm việc và tư duy độc lập; có phẩm chất đạo đức tốt, biết sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm với công dân, có tư cách đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tinh thần hợp tác tập thể, tinh thần tự học hỏi và học tập không ngừng để nâng cao trình độ.

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng Anh đạt theo chuẩn TOEIC (hoặc tương đương) hoặc tiếng Pháp theo chuẩn DELF hoặc tiếng Trung theo chuẩn HSK; Kiến thức tin học căn bản, ứng dụng thành thạo các phần mềm của Microsoft Office và các phần mềm chuyên dụng.

Nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên – Môi trường tại các tỉnh, các phòng, ban Tài nguyên - Môi trường tại cấp huyện, xã.

- Các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ TN&MT (các Viện nghiên cứu, các Trung tâm, Các trường Đại học và Cao đẳng …).

- Các Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các Bộ, ngành khai thác và sử dụng chủ yếu các tài nguyên: Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính…

- Các Sở, Trung tâm, Phòng chuyên ngành ở cấp tỉnh và huyện đang quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên (sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn....)

- Các doanh nghiệp, các tổ chức đang quản lý và sử dụng tài nguyên các loại.

Các môn học chính của ngành:

Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản lý học; Quản trị kinh doanh; Kinh tế lượng; Lý thuyết tài chính tiền tệ; Nguyên lý kế toán;Kinh tế phát triển; Địa lý kinh tế Việt Nam; Kinh tế tài nguyên (phần 1 và 2); Quản lý tài nguyên (phần 1 và 2); Phân tích lợi ích - chi phí sử dụng tài nguyên; Lý thuyết định giá tài nguyên; Pháp luật về tài nguyên; Thống kê và hạch toán tài nguyên; Thuế và phí tài nguyên; Thị trường tài nguyên và sản phẩm tài nguyên; Lập và quản lý dự án khai thác, bảo tồn tài nguyên; Quy hoạch sử dụng và bảo tồn tài nguyên…

Các môn học bổ trợ và tự chọn:

Kinh tế vùng lãnh thổ; Kinh tế quốc tế, Dân số và tài nguyên, Hải dương học, Khoáng sản và địa chất học, Địa lý thủy văn, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Bản đồ học, Viễn thám v.v.

Các hướng chuyên sâu chính:

Kinh tế tài nguyên đất, Kinh tế tài nguyên biển, Kinh tế tài nguyên nước, Kinh tế tài nguyên khoáng sản. 

Đội ngũ cán bộ giảng dạy:

- 1 Giáo sự, 4 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ cơ hữu.

- 15 giảng viên kiêm nhiệm đến từ các Bộ, Ngành, Viện nghiên cứu và các trường Đại học liên quan.

- Học liệu 31 giáo trình và các tài liệu tham khảo trong nước và quốc tế

Địa chỉ liên lạc

1. PGS.TS Vũ Đình Thắng, Trưởng khoa Bất động sản và Kinh tế Tài nguyên

Địa chỉ: Phòng 411-412 Nhà 7, Đại học Kinh tế Quốc dân

Số điện thoại: 0988.623.717; Email: thangvdktnn@neu.edu.vn

2. PGS.TS Vũ Thị Minh, Trưởng Tiểu ban ngành Kinh tế Tài nguyên

Địa chỉ: Phòng 411-412 Nhà 7, Đại học Kinh tế Quốc dân

Số ĐT: 0912.170.984; Email: minhvt@neu.edu.vn; vtminh.2000@gmail.com

                                                                Một số hoạt động liên quan

 

Trao đổi hợp tác khoa học về linh vực Kinh tế Tài nguyên với các chuyên gia và cán bộ nghiên cứu Thụy Điển

 

 

 

 

Hội thảo Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngành Kinh tế Tài nguyên đáp ứng nhu cầu xã hội tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

 

Trao đổi với chuyên gia Phần Lan về sử dụng Tài nguyên nước tại Hải Dương

                                                                                  PGS.TS. Vũ Thị Minh